ZWROT PODATKU – NIEMCY

Do 4 lat wstecz! (2020, 2021, 2022,2023)

O zwrot podatku niemieckiego może ubiegać się każda osoba legalnie pracująca na terenie Niemiec. Do rozpoczęcia procedury rozliczeniowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Karta podatkowa, decyzja z bezrobotnego, chorobowego, renty, Elterngeldu itp.

 • Dowód osobisty - polski i niemiecki - seria, nr dowodu i PESEL

 • Konto dewizowe (IBAN + SWIFT + adres banku),

 • Odpis aktu małżeństwa - kopia,

 • Odpis aktu urodzenia dzieci - kopia

 • Poświadczenie nauki dzieci w Polsce,

 • Zaświadczenie kraje UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR) potwierdzone przez właświwy urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania
  w Polsce,

 • Dowód rejestracyjny samochodu (nr rejestracjyjny, VIN, data pierwszej rejestracji/ stan licznika za dany rok ze stacji diagnostycznej, mechanika lub  wydruk ze strony: Historia pojazdu - Bezpłatny raport z państwowej bazy danych CEP 

 • Bilety z przejazdów busem, autobusem lub paragony z tankowań, rachunki z eksploatacji pojazdu

 • Rachunki za hotel, lub mieszkanie,

 • Zameldowanie w Krajach UE (np. Anmeldung)

 • Poświadczenie posiadania wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną lub/i posiadania nieruchomości w Polsc• utrzymania (mieszkania) na terenie Niemiec,

 •  poświadczenia korzystania z prywatnego telefonu w ramach pracy,

 • koszty posiadania konta bankowego,

  • paragony związane z praniem ubrań roboczych,

  • koszty nauki języka niemieckiego.

  • koszty remontu domu (tylko koszt usługi bez kosztów materiałów),

  • potwierdzenia utrzymania dziecka na studiach poza miejscem zamieszkania

  • potwierdzenia opłacania ubezpieczenia wypadkowego, na życie, za auto,

  • koszty rehabilitacji, leczenia

   

  Zapraszamy do rozliczenia.

UWAGA! Pomagamy w ściąganiu kart podatkowych od pracodawców w Niemczech.
Rozliczamy również korespondencyjnie.

Nr konta do wpłaty wstępnej opłaty biurowej za rozliczenie:
06 1050 1487 1000 0022 0058 2886   

Kancelaria Rogów
ul. Opolska 8
47-300 Gwoździce
tytułem: Opłata biurowa + imię i nazwisko
Kwota:  100,00   zł